'Als de voeten van het universum, de handen van moeder aarde, de stroom van het water,
de stem van het veld, 
de liefde in jouw hart en het licht in jouw ogen; I AM U.'

De missie die ik mag uitvoeren begon in Berlijn en de datum werd door de synchroniciteit vastgesteld op 12 december 2019 om 8 pm (toevallig volle maan). 

Op 12 december 2019 om 8 pm hebben zich duizenden mensen, met een dankbaar gevoel in hun hart, gericht op een geheelde stad en een samenhorige

bevolking in Berlijn. Deze lichtvolle energie vloeit als de rimpels van een steen in het water, uit naar heel Duitsland, Europa, de wereld………..

Hoe mooi is het als de mensheid zich op de hele wereld verbindt, door op hetzelfde moment dankbaar te zijn voor heling.

De volgende stap die ik mocht zetten was op 1 Juni 2020 in Andermatt/CH waar ik de stem van het water volgde van de bron naar de monding van de Rijn in 30 dagen. Meer informatie in mijn blog Rijn-Toer "Water - onze levensbron".

23 Januari 2021 sproedelde een idee omhoog en ontvouwde zich op wonderbaarlijke wijze in de FreedomQuest, mocht je alvast geinspireerd willen worden, luister naar de FreedomTalks.

De volgende stap was op 14 Februari 2023 toen ik samen met mijn zoon op valentijnsdag in de pyramide van Gizeh in Egypte was en het nulpuntveld aan den lijve heb ervaren. 

Op 5 Mei 2023 zal in Op Hodenpijl The Wave geboren worden. Als de steen der Wijzen zal de vrijheid energetisch over de wereld stromen.

In vertrouwen dat je de waarheid van dit bericht kunt ervaren. Verheugt het licht en het water zich op je steun; door bij iedere nieuwe en volle maan dit gedicht /gebed op te zeggen of te lezen. 

ps. Bedankt voor het werpen van de steen der dankbaarheid zodat het Licht en de Liefde zich verspreiden in ons aller bewustzijn...

Golf van licht over de wereld

Net als het water stroomt liefde door de aderen van de aarde.

Als een golf verspreidt het licht in de donkerste diepten
en zoals het water is het uit liefde geboren.
Vol dankbaarheid zijn alle harten vervuld.
In verbondenheid en diepste compassie zijn alle wonden geheeld.
Als een lotusbloem ontwaakt, diep geworteld in vertrouwen.
De zon geeft het kracht, de maan lacht.
Het begin is vervuld, het zaad van harmonie in moeder aarde geplant.
Wij zijn een eenheid in verscheidenheid, verenigd in vrijheid.
Het licht en de liefde gedragen door ons water, met als bestemming bewustZIJN.

Sat Nam, Amen ......