'Als de voeten van het universum, de handen van moeder aarde, de stem van het veld,
de liefde in jouw hart en het licht in jouw ogen; I AM U.'

De vredesmissie die ik mag uitvoeren begint in Berlijn, door de synchroniciteit staat de datum en het tijdstip vast, waar mijn benen mij heen brengen is nog niet bekend. 

Hoe mooi is het als de mensheid zich op de hele wereld verbindt door op hetzelfde moment dankbaar te zijn voor de heling van Berlijn.

Op 12 december 2019 om 8 pm kunnen we ons allemaal met een dankbaar gevoel in ons hart richten op een geheelde stad en een samenhorige bevolking in Berlijn. Deze lichtvolle energie kan als de rimpels van een steen in het water, uitvloeien naar heel Duitsland, Europa, de wereld………..

In vertrouwen dat je de waarheid van dit bericht kunt ervaren. Verheugt het licht zich op je medewerking; door deze oproep te verspreiden via alle mogelijke kanalen en door dit gedicht/gebed op het genoemde tijdstip op te zeggen of te lezen.

In licht & Liefde
I AM U
Marja Nieuwveld

ps. Bedankt voor het werpen van de steen der dankbaarheid zodat het Licht en de Liefde zich verspreiden in ons aller bewustzijn...

Golf van licht over Berlijn

Net als het water stroomt liefde door de aderen van de stad.

Als een golf verspreidt het licht in de donkerste diepten
en zoals het water is het uit liefde geboren.
Vol dankbaarheid zijn alle harten vervuld.
In verbondenheid en diepste compassie zijn alle wonden geheeld.
Als een lotusbloem ontwaakt, diep geworteld in vertrouwen.
De zon geeft het kracht, de maan lacht.
Het begin is vervuld, het zaad van harmonie in moeder aarde geplant.
Wij zijn een eenheid in verscheidenheid, verenigd in vrijheid.
Het licht en de liefde gedragen door ons water, met als bestemming bewustZIJN.

Sat Nam, Amen ......