Een gezonde kijk op ziekte

Gepubliceerd op 23 september 2019 om 18:04

Zet de bio-logische bril op en ontdek een 180 graden andere kijk op ziekte

De medische, energetische en spirituele bril had ik al een paar jaar op, maar deze bio-logische bril, die 180 graden anders is dan wij altijd geleerd hebben, kwam een paar maanden geleden op mijn pad. Je hebt een open instelling nodig om het te kunnen bevatten, ook al is de kennis gebaseerd op wetmatigheden, waar je niet omheen kunt. 

Het is een andere kijk op ziekten die o.a. door Biologika Nederland op een eenvoudige wijze wordt verspreid.

Deze wetmatigheden werden onder de naam van de Nieuwe Germaanse Medizin (NGM), ontdekt door Dr. Med. Mag. Theol. Ryke Hamer, naar buiten gebracht. Deze ontdekkingen van Dr. Hamer ontketende aan het eind van de vorige eeuw al een politieke slacht en angst voerde hierbij de boventoon. De poging het in de doofpot te stoppen mislukte. Hij ontdekte de 5 natuurwetten, welke te vergelijken zijn met bijvoorbeeld de zwaartekracht.

Deze wetmatigheden zijn verder ontwikkeld en vertaald naar meer begrijpelijkere taal door o.a. de stroming Biologika. Aangezien de stof zo logisch is, vindt ik het een geweldige naam, beter dan de naam van de oorspronkelijke stroming NGM, New German Medicine. Het is voor mijn begrip een veel te beperkte naam voor een zulk belangrijke boodschap die de medische wetenschap op zijn voetstuk zal laten schudden. Laten we er dan maar New Global Medicine van maken, dat past beter bij de boodschap. Het zou getuigen van verbinding en niet van afscheiding en begrenzing. Nog beter zou Bio-Logische Natuurwetten zijn. Simpel en geen eigendom van iemand. Het is tenslotte een ontdekking van hoe het leven functioneert. 

Biologika is in meerdere landen actief bezig om deze kennis van de natuurwetten naar buiten te brengen. Ik heb me dan ook gelijk aangemeld voor een training en er ging een nieuwe wereld voor mij open. Eindelijk werd mijn innerlijk weten, dat het lichaam geen ziekten creëert maar enkel het doel heeft ons te laten overleven, bevestigd. Ziekte is niet iets om tegen te vechten, het is niet iets wat ons zomaar overkomt. Het heeft zowel spiritueel als biologisch een betekenis.

Dr. Hamer heeft wetenschappelijk kunnen bewijzen hoe een emotionele shock of een trauma een biologisch programma in de hersenen activeert. Wat daarna in het lichaam als verandering (ziekte) geconstateerd wordt, op het moment dat het biologische programma al in de herstelfase aanbeland is. Dus wat de reguliere en alternatieve geneeskunde doet is het lichaam in de herstelfase, onbewust en goedbedoeld, tegen te werken.

Het gaat om bewustwording, een nieuwe perceptie over ziekte en gezondheid. Het is ook geen nieuwe geneeskunde, het werpt enkel licht op het mysterie van het leven op aarde. Dat het hier niet gaat over aannames maar over getoetste en bewezen feiten zou toch de hele mensheid moeten overtuigen, maar niets is minder waar. Het gros van de mensheid is nog niet klaar om de eenzijdige moderne medische wereld en de winst georiënteerde farmaceutische industrie van haar zelf gecreëerde voetstuk af te gooien. Zelfs in de wetenschap dat deze natuurwetten een vaststaand proces volgen en op alle levende organismen op deze planeet van toepassing zijn. Terwijl de theorie van de moderne reguliere geneeskunde grotendeels gebaseerd is op aannames en winstbejag.

De feiten zijn onomstreden en zelfs Dr. Louis Pasteur heeft op zijn sterfbed toegegeven dat hij het mis had. Dat de microben (bacteriën, virussen en schimmels) niet onze vijand zijn maar een symbiose vormen. Ze werken actief mee om het lichaam weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Ze zijn zo te zeggen onze eigen bouwvakkers en bouwen weefsel op en af. Het feit dat zelfs onze eigen rode bloedcel zich kan veranderen in een zogenaamde bacterie of schimmel wordt in de doofpot gestopt. Dan zouden tenslotte al die preventieve en deels verplichte inentingen overbodig zijn. Zo had Pasteur’s collega Dr. Antoine Béchamp toch gelijk gehad. Maar de mensheid verkoos liever de theorie welke gebaseerd was op angst.

De moderne geneeskunde staat op een wiebelig fundament en dreigt binnenkort in elkaar te zakken als een plumpudding. Zou de inentingsplicht het laatste stootje zijn? Persoonlijk ben ik vol vertrouwen dat er steeds meer mensen wakker worden en de inzichten die jarenlang in de doofpot zijn gestopt opnieuw ontdekken?

Tot op het moment dat ik tegen deze natuurwetten aanliep was ik altijd een groot voorstander voor het samenwerken van de reguliere en alternatieve geneeskunde. Nu zie ik pas dat beide kanten net zo goed strijden tegen ziekte, terwijl er eigenlijk niets te strijden valt. De ontdekte wetmatigheden tonen aan dat de zogenaamde ziekten slechts zinvolle biologische processen zijn. Het zijn veranderingen in het lichaam, gebaseerd op emotionele conflicten, met als doel ons langer in leven te houden. Alleen omdat de medische wetenschap de oorzaak niet kent wordt het als ziekte bestempeld. Deze natuurwetten gelden voor alle levende organismen op onze aarde en volgen allemaal dezelfde aantoonbare processen.

Het verschil tussen aan de ene kant plant en dier en aan de andere kant de mens, is de interpretatie. Ter verduidelijking; het dier en de plant reageren op reële gevaren en de mens op mentale gevaren. Onze hersenen zijn niet gemaakt voor het denken. Het is een soort bio-computer die geen verschil tussen werkelijkheid en verbeelding kent. Wat voor de wolf het niet kunnen verteren van een konijnen botje is, is voor de mens een mentaal bot wat in de darm niet te verteren valt. Even kort door de bocht, want het is een ingewikkeld maar toch logisch verloop. Bij allebei wordt door het lichaam gevaar geconstateerd. Hierop worden er in de darm supercellen geproduceerd, met een tijdelijke verhoogde capaciteit. Zodra het botje fysiek verteerd of mentaal geaccepteerd is, gaan de schimmels en bacteriën aan het werk om de supercellen, ofwel het zogenaamde kankergezwel af te bouwen. Dit wordt het herstelproces genoemd en gaat gepaard met pijn en andere lichamelijke ongemakken. De tijdsduur komt meestal overeen met de duur dat het conflict mentaal heeft bestaan. Dus is het zinvol om niet te lang met onverwerkte trauma’s rond te lopen. Nog beter is het als men het bewustzijnsniveau ontwikkelt waardoor de diverse situaties niet meer als een conflict ervaren worden.

Bij het volgende stukje zul je misschien even moeten slikken of uitademen.

Dat het feit dat de diagnose “kanker” vaak dodelijk is, berust meestal op de allesoverheersende en vastgeroeste angst. De zogenaamde “diagnose shock” veroorzaakt het dodelijke resultaat en zeker niet de ontdekte biologisch zinvolle verandering in het lichaam. Die zelfs meestal tijdens het ontdekken al in de herstellende/afbrekende fase zit. Het is ook erg interessant dat de symptomen die wij als ziekte ervaren, optreden tijdens deze herstelfase. Dus wat de medische wereld doet is eigenlijk het zelfhelende proces van ons lichaam tegenwerken. Misschien omdat we denken dat we het beter weten, of omdat we geen tijd hebben om ziek te zijn, of omdat het geld in het laatje brengt. Waarschijnlijk zelfs een mix van redenen, jammer genoeg allemaal gebaseerd op angst.

De verkeerde interpretatie van deze lichamelijke veranderingen heeft al heel veel lijden teweeg gebracht. Diep van binnen heb ik altijd geweten dat hieraan slechts een verouderd denkbeeld ten grondslag ligt. De slogan waar je tegenwoordig mee dood gegooid word; “steun de strijd tegen kanker”, of andere ziekten, riep altijd veel weerstand bij mij op. Hopelijk duurt het niet meer lang voordat de achterhaalde medische boeken herschreven worden. Het zou ook geweldig zijn als artsen tijdens hun studie deze kennis als geïntegreerd vak voor hun kiezen zouden krijgen.

De nieuwe generatie gaat een tijdperk tegemoet zonder angst en vol vertrouwen in de natuurlijke intelligentie van het lichaam.

Was de mensheid bij het ontdekken van de natuurwet omtrent de zwaartekracht ook zo langzaam van begrip?

Het belangrijkste fundament waarop deze wetmatigheden rusten is onze interpretatie of wel waarneming van de verschillende situaties. Wat voor de één een drama is, betekend voor de ander een kans. Zoals je ziet ligt dus onze manier van beleven ten grondslag aan het feit of je bio-computer (mentaal) gevaar bespeurt of niet. De sleutel tot gezondheid is dus ook hier bewustzijn op basis van vertrouwen. Wij kunnen er niet omheen, met al die spiegels. De wereld en het lichaam laten ons overduidelijk zien hoe onze gevoelswereld eruit ziet.

Door het inzicht in deze natuurwetten heeft mijn kennis en mijn levensfilosofie een passend kader gekregen. Alle puzzelstukjes zijn op z’n plek gevallen en kunnen toegepast worden in de vorm van wijsheid en vertrouwen. Dit nieuwe inzicht in de wonderbaarlijke aanpassings- en overlevingsstrategie van moeder natuur heeft mijn wereld op slag veranderd. Hopelijk ook de jouwe!

 

Wil je meer weten, dan luister en kijk naar de miniserie, waarin ik een tipje van de sluier licht: 

Deel 1 - https://youtu.be/sB8zVyGSdWc

Deel 2 - https://youtu.be/vzbdrVU-G6o

Deel 3 - https://youtu.be/LMfgsACwwgs

Deel 4 - https://youtu.be/LXTx0GslzmY

Deel 5 - https://youtu.be/Q9wtRxyC108

Deel 6 - https://youtu.be/Q9wtRxyC108

Deel 7 - https://youtu.be/Q9wtRxyC108