Leven van Licht en Liefde - Wat is prana?

Gepubliceerd op 24 september 2019 om 09:10

Ben je bereid om je huidige wereldbeeld even los te laten en open te staan voor de niet tastbare quantumwereld, waar wonderen gebeuren en ongelooflijke dingen bestaan? Zoals het feit dat ik sinds September 2018 van prana, universele levensenergie, biofotonen of hoe je het maar wilt noemen, leef. Ik heb geen eten nodig om te leven en mijn kracht, energie en helderheid verbazen mijzelf iedere dag opnieuw.

Ga je mee op mijn ontdekkingsreis naar een leven zonder eten?

Leven van Licht en Liefde_Het hart van de wereld_Marja Nieuwveld_Quanten wereld_lichtmensen_lichtvoeding

Op dit bifurcatiepunt, het kruispunt in de ontwikkeling van de mensheid is het wel handig als je je al wat losweekt van wat voor jou ooit werkelijkheid was, maar eigenlijk een illusie blijkt te zijn. Vertrouw op je innerlijke stem en heb de moed om verder te lezen.

Wat is Prana volgens mij

Prana komt uit het Sanskriet (oudste levende Indo-Europese taal) en betekent vitale levensenergie. Het is universele levensenergie waar alles en iedereen uit bestaat en ook nodig heeft om te kunnen bestaan. Naargelang de cultuur, wetenschappelijke achtergrond of religie wordt het anders genoemd. Enkele gangbare andere benamingen zijn het Chinese chi, het Japanse ki, het Griekse pneuma, het Latijnse spiritus vitalis of spiritus mundi, logos, arché, obaia, kundalini, oerstof, lichtquark, (bio)fotonen, higgs-deeltje, morfogenetisch veld, nulpuntenergie/zero point field, vril, od, orgone energie, universeel bewustzijn, akasha, ether, ziel, heilige geest, atman, manna, god, het godsdeeltje en allah.

Hier een tussendoor weetje, om misverstanden betreffende de laatste benaming voor te zijn; “wist je dat God in het Arabisch, Allah betekent? Arabisch sprekende joden en christenen gebruikten het woord Allah al voor de Islam bestond. In mijn ogen spreken ze allemaal over hetzelfde niet tastbare wonder. Er schijnen wel meer dan 100 benamingen voor te zijn en al sinds mensen heugenis, fascineert dit fenomeen de gemoederen. Waar mij de benaming, kwintessentie erg aanspreekt vanwege de betekenis als zijnde “de kern van iets”, geef ik er een creatieve draai aan en vertaal het als “de bron van alles”. Voor mij zijn de mooiste woorden die er voor gebruikt worden, licht en liefde. Maar voor het gemak schrijf ik hier en in mijn boek over prana, als verzamelnaam.

Als creatief filosoof en yoga-juf houd ik me al jaren bezig met prana. Het is voor mij een informatie dragende trilling waarmee alles in de natuur met elkaar verbonden en bezield is, van de banaan, de aap, de boom, het onkruid, het zandkorreltje, de rots en uiteraard ook wij, de mens. Het verschil in waarneming heeft te maken met de verschillende frequenties waarmee het trilt. Des te hoger de frequentie hoe meer verbonden met het zogenaamde universele bewustzijn. Persoonlijk noem ik het universele liefde. Als ik ervaar hoe het in mijn lichaam stroomt, pulseert en danst, loopt mijn hart letterlijk over en ontstaan er tranen van eerbied in mijn ogen. Ik zeg dan altijd, mijn hart stroomt weer over. 

Wij nemen het op via de ogen, de adem, ons spijsverteringskanaal en onze huid. In feite is het de energie waar wij uit bestaan, een grens trekken is een beetje lastig en ook compleet overbodig. Laten we het vooral niet te moeilijk maken. Het is te klein om met het blote oog te zien, maar het schijnt eruit te zien als minuscuul kleine lichtbolletjes. Er zijn mensen die het wel kunnen zien en ik denk dat de mensheid naargelang we meer bewust worden, het allemaal kunnen gaan zien. Die onbenutte hersengebieden moeten toch ergens goed voor zijn, nietwaar!?

In mijn ogen is het licht en voelt het aan als universele liefde als het vrij stroomt. Het soort liefde waar ik mijn hele leven naar gezocht heb, voorbij aan tijd en ruimte. Het licht dat alles en ieder met elkaar verbindt. Het is naar mijn mening als bescheiden creatief filosoof, allemaal, het tastbare en het niet tastbare, deel van één verbindend, informatie dragend veld. Waar komt het vandaan, dat is de grote vraag. Misschien van de zon of de sterren. Dit zou in ieder geval de werking van het leven, warmte en energie spenderende wondertje verklaren. Ieder woordje, naampje of etiketje dat je erop plakt is te weinig en nietszeggend om het niet tastbare wonder te kunnen bevatten. Ieder woord zou oneerbiedig zijn tegenover het oneindig intelligente en fascinerende wat ons en alles vorm geeft en bezielt.

Terwijl ik dit aan het schrijven ben, komt bij mij ook de gedachte op, dat het ook niet in een woord te vangen is. Het is een klank en daar verschijnt al de mantra AUM, ook wel OM of OHM genoemd. Ja dat zou het goed kunnen zijn, de klank waaruit alles ontstond. Wereldwijd chanten (zingen) miljoenen mensen deze mantra ongeacht cultuur of religie. Het bijbehorende symbool Omkar, heeft mij altijd gefascineerd en heb ik in de vorm van een medaillon jaren om mijn nek gehad.

Omkar (Sanskriet) is een symbool dat verschillende uitvoeringen kent, waarvan de Hindoeïstische variant het bekendst is. De meeste mensen kennen het symbool als Om, dat een mystieke of heilige lettergreep is in de Dharmische religies.

Omkar is opgebouwd uit vijf onderdelen:

  1. Het stadium van menselijk bewustzijn staat voor het ontwaken op aards of materieel niveau. Dit staat symbolisch voor de deelmantra A in AUM.
  2. Het stadium van diep-slaap-bewustzijn ofwel de ondefinieerbare eenheid-der-dingen. Dit staat symbolisch voor de deelmantra M in AUM.
  3. Het stadium van droom-bewustzijn (denken, voelen, wensen, willen). Dit staat symbolisch voor de deelmantra U in AUM.
  4. Het stadium van absoluut bewustzijn in al zijn facetten.
  5. De kroon, het stadium van absolute overgave.

(Bron: Wikipedia, stand Augustus 2019)

(Bron: Wikipedia, stand Augustus 2019)

De kennis over prana en de quantumwereld staat op dit moment nog in de kinderschoenen en ik hoop dat deze verloren gegane wijsheid binnenkort weer aan het licht komt. Dit zal voor de gehele mensheid een grote stap zijn naar de herinnering van waar we vandaan komen, wie we zijn en wat ons te doen staat. Vooral het inzicht in het eenheidsbewustzijn zal de sleutel tot vrede op aarde zijn. Gelukkig staan we aan de vooravond van de verschuiving van het duale bewustzijn naar het eenheidsbewustzijn.

„Het is liefde, wat de wereld bij elkaar houdt“ zei Goethe eens, en daar doelde hij zeker niet op de romantische liefde. Persoonlijk ervaar ik het net zo als hij. Wat voor naampje we eraan geven is niet belangrijk, in ons hart weten we allemaal de waarheid. Daarom spreekt de Maya begroeting, In lak'ech, mij ook zo zeer aan, het betekent 'ik ben een andere jij'. De Maya’s wilden met deze begroeting zeggen dat wij allen één zijn en leven vanuit verbinding.

Wat is prana volgens anderen?

Hindoeïsme

Binnen het Hindoeïsme staat prana gelijk aan de allesdoordringende vitale levensenergie. Als één van de vijf vitale levensstromen, met een verwijzing naar de goden uit de hindoeïstische mythologie. Prana wordt ook als gelijkstelling van de windgod Vayu gebruikt, waarbij het alle vijf stromen samen vertegenwoordigt. Van deze stromen wordt geloofd dat ze worden opgewekt door het vitaliteitslichaam (pranamaya kosha) en alle biologische processen beheersen. Het zou verantwoordelijk zijn voor de hartslag en ademhaling. Het zou het lichaam binnenkomen door de ademhaling en via het bloedvatenstelsel vervoerd worden naar alle lichaamscellen.

Met prana zou er als het ware energie worden ingeademd en vormt het de levenskracht die iedereen nodig zou hebben om op mentaal, emotioneel en fysiek niveau te kunnen functioneren. Deze levensstromen zouden met elkaar in contact staan via de verschillende chakra's (energiecentra’s) die op hun beurt weer met elkaar verbonden zijn via een stelsel van energiekanalen, nadi's genoemd. Het prana zou naar de verschillende delen van het lichaam kunnen worden gestuurd of weer in beweging gebracht kunnen worden, waardoor de vitaliteit vergroot wordt.

Boeddhisme

Het boeddhisme kijkt geheel anders naar het concept prana. Gautama Boeddha bereikte zijn verlichting door in te zien dat er geen “ik” bestaat. Volgens hem is er geen individuele identiteit en is er alleen maar prana. Volgens zijn visie (dharma) is alles een manifestatie van prana en is prana de samenhang tussen alles. Prana is de gebonden energie daar waar chi de vrije energie is. Chi is aanwezig in lucht en ether en als chi gebonden wordt benoemde hij het als prana. Zolang de mens geloof hecht aan een individuele “ik”, zal chi gebonden zijn en dus prana blijven, aldus zijn visie. Inzicht krijgen dat het “ik” niet bestaat zal de prana weer terugbrengen in chi, wat de uiteindelijke verlichting inhoudt.

De ademhalingsoefeningen zijn ook verbonden aan spirituele verlichting. Deze leer komt uit het Boeddhisme. Je vult je lichaam op emotioneel, lichaamsniveau en spiritueel niveau met prana en komt langzaam aan tot het inzicht dat er geen “ik” is. Er is alleen liefde, prana (energie).

Deze visie ben ik geheel toebedeeld alhoewel ik er als creatief filosoof wel even een kanttekening bij wil plaatsen. Zijn visie over dat wisselen van chi en prana is voor mij een beetje gecompliceerd. Voor mij is het hetzelfde.

Nieuwsgierig naar hoe het verder gaat? Wordt vervolgd........