Zijn wij in de derde wereldoorlog beland?

Gepubliceerd op 19 december 2020 om 06:41

Lieve medemensen, zijn wij beland in de derde wereldoorlog?

Deze oorlog-achtige toestand is subtiel maar erg effectief en houdt de mensheid globaal in ons eigen zenuwstelsel gevangen. We kunnen geen kant op of we worden onder vuur genomen door paniek makende informatie. Met een vijand die wellicht misschien niet eens weet dat hij een dader is, wordt het nog gevaarlijker. De overheid, de media en de medische industrie schieten als sluipschutters onverwachts, constant en van alle kanten. Het vertrouwen in elkaar en onze leiders sijpelt weg en de oeroude en frequent toegepaste tactiek van ´verdeel en heers´ werpt deze keer de meeste vruchten af.

Leven van Licht en Liefde_Het hart van de wereld_Marja Nieuwveld_Quanten wereld_lichtmensen_lichtvoeding

Daarom vraag ik je om allereerst even bewust diep in en langzaam uit te ademen, een glimlach op je gezicht te toveren en je aandacht van deze woorden naar buiten te verplaatsen. Zoek met je ogen een natuurlijk panoramablik, waardoor je je horizon vergroot. Nu pas zijn je hersenen in staat om deze volgende informatie op te nemen. Even ervan uitgaande dat je daadwerkelijk gevangen zat in de vecht- vlucht- of bevries-modus van je sympathische zenuwstelsel. Wat is er namelijk lichamelijk veranderd nadat je deze simpele dingen hebt gedaan. Door deze bewuste ademhaling geeft het hart aan de hersenen het signaal dat het in veiligheid is, waardoor het lichaam zich ontspant. Door je mondhoeken omhoog te brengen en de glimlach te faken, krijgen de hersenen het signaal dat je blij en gelukkig bent en produceren gelukshormonen. Je oerbrein waant zich in veiligheid en heft de blokkade van je frontale cortex, je moderne brein op, zodat je weer logisch kunt nadenken, nieuwe informatie kunt opnemen en relativeren.

Blijf vooral bewust ademen en de glimlach kan ook geen kwaad terwijl je verder leest. Het gaat hier om een biochemische oorlog die er binnenin ons zelf uitgevochten wordt en die zich volgens de wetten van de kwantumfysica reflecteert in onze buitenwereld.  

Ons lichaam is een genie in overleving en ontwikkeld om te functioneren in een sociaal netwerk en zo werken ook onze hormonen. Ons autonome zenuwstelsel is constant aan het screenen of onze omgeving veilig is of niet. Dit doet het o.a. aan de hand van universele gezichtsuitdrukkingen. Daarom is een glimlach van levensbelang niet alleen voor ons, maar ook voor het voortbestaan van onze samenleving.

Hier een korte intro in onze biochemische huishouding welke ik, om het eenvoudig te houden, in stresshormonen en gelukhormonen verdeel. Aangezien ons zenuwstelsel al ruim 10 maanden onder een constante mediale terreuraanval lijdt, zorgt ons sympathische zenuwstelsel ervoor dat we overleven door een overdosis aan stresshormonen te produceren; zoals adrenaline, noradrenaline en cortisol.

Deze biochemische signaalstoffen reguleren ons hele systeem in tijden van stress. Ze zijn bedoeld om korte perioden actief te zijn en laten o.a. de hartslag, bloeddruk en ademhaling omhoog gaan zodat je bv. sneller kunt wegrennen of de vijand verslaan. Verder worden alle andere processen die niet nodig zijn om te overleven, zoals onze spijsvertering en heling, stilgelegd. Het oerbrein heeft het in deze fase voor het zeggen en was het eerste brein dat in onze evolutie ontwikkeld is. Het is te vergelijken met de kinderfase van onze ontwikkeling. Ons moderne, volwassen brein, het frontale cortex gebied wordt lamgelegd, waardoor we niet meer logisch kunnen denken. Vergeet niet dat dit oeroude processen zijn die zinvol waren in de tijd dat er “echte” vijanden waren.

Je ziet het al aankomen, dit proces, dus de activatie van ons sympathische zenuwstelsel is op dit moment bij heel veel mensen in constante werking en is o.a. te herkennen aan de verwijde pupillen. Het grote deel van de mensheid is in een overleef-modus beland, een lichamelijke biochemische oorlog. De eerste signalen van een overproductie van stresshormonen zijn onrust en een paranoïde tendens. Hierin is de vecht- of vluchtmodus goed te herkennen. Daarna volgt de nog gevaarlijkere shut down, de bevries-modus waarin de egocentrische nijging overslaat in een narcistische houding.

Let op: door onze spiegelneuronen, is dit hele proces hoog besmettelijk!

Maar er is hoop. Door inzicht en bewustzijn kunnen we een einde maken aan deze (interne) oorlog. Hiervoor nemen we een kijkje naar het toverkastje van ons geniale lichaam en met name naar onze gelukshormonen. Te beginnen met endorfine onze eigen pijnstiller. Heb je weleens zoveel gelachen dat het uiteindelijk pijn gaat doen? Dan waren je endorfinen tijdelijk even op 😉. Dus lach zoveel je kunt om deze te produceren.

Dopamine is het beloningshormoon en creëer je als je een doel bereikt hebt; daarom werken de afgewerkte ´to do´ lijstjes zo verslavend. Door kleine stapjes in te bouwen heb je een constante dopamine toevoer. Dit stofje ligt ook ten grondslag aan de verslaving aan alcohol, telefoon, de media en je sigaret. Goed te weten, want dan kunnen we het bewust toepassen ten gunste van ons leven.

Serotonine is het stofje dat om de hoek komt kijken als je sociale erkenning krijgt of een prijs wint. Het werkt positief op je zelfvertrouwen en versterkt de verbondenheid binnen de roedel of zoals we het nu noemen de samenleving. Hiervoor heb je intermenselijke contacten nodig, zoek die op.  

Ocytocine wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd. Het wordt geproduceerd als er een gevoel van liefde, vertrouwen en intimiteit is veroorzaakt door fysiek contact zoals knuffelen en handen schudden. Zelfs bij het zien van liefdevolle tafereeltjes zorgen onze spiegelneuronen ervoor dat er bij ons ook dit geweldige stofje vrijgezet wordt. Dus in het teken van je gezondheid, bouw weer lichamelijk contact op.

Al deze hormonen bevorderen een gezond en gelukkig leven!

Het is dus aan ons om verantwoordelijkheid te nemen over ons eigen lichaam en deze gelukshormonen rijkelijk te laten stromen. Door allereerst uit de mediale vuurlinie te gaan en alle mainstream media te mijden als de pest. Zoals al aangeduid helpt een bewuste en diepe ademhaling in het buikgebied zodat de diafragma zich beweegt. Bij een langzame uitademing viert je hart helemaal feest en laat je gelukhormonen dansen. Dan nog een plens koud water over je gezicht morgens vroeg en je lichaam jubelt. Dan is het nog interessant te weten dat wanneer de ogen op een vierkant kastje (TV, telefoon, tablet, computer, …) gevestigd zijn, ons lichaam stresshormonen produceert. Dus ga naar buiten en probeer zoveel mogelijk panorama beelden onder ogen te krijgen. De natuur helpt je ook om weer in balans te komen. Richt je zintuigen op het hier en nu om je stresshormonen te kalmeren. Als daarbij ook nog menselijk contact gepaard gaat, zit je gebeiteld met de koningin der gelukshormonen de ´oxytocine´. Reset je denkmodus, informeer jezelf met verschillende zienswijzen* en activeer je frontale cortex door zelf te gaan denken. Vorm een cirkel van saamhorigheid, verbind je met andere mensen en creëer je eigen veiligheid en vrijheid!

Veiligheid en sociale verbondenheid zijn voorwaarden voor het overleven van de mensheid!

Deze situatie waarin we beland zijn heeft geen leiderschap nodig die ons onze veiligheid, vertrouwen en vrijheid wegneemt. Deze situatie vraagt ons, onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ons eigen gezag te ontwikkelen en de volgende stap op de evolutionaire ladder te nemen. Wij zouden dan weer in een samenleving terecht komen van intensieve samenwerking, eerlijk delen en een natuurlijke gelijkheid. Voor dominantie is dan geen tolerantie meer en gezag ontstaat op een natuurlijke wijze. Deze natuurlijke vorm van leiderschap wisselt afhankelijk van de situatie en wordt niet boven de groep geplaatst. Het vormt een ´primus inter pares´, een ´eerste onder gelijken´ in onderling vertrouwen. Als we willen leven in een wereld van integriteit, vrijheid en verbondenheid zullen we ons leven in lijn moeten brengen met de natuurlijke wetten.

Onze enige kans om deze derde wereldoorlog te beëindigen ligt erin om uit het huidige moderne slavernij systeem te stappen en te verbinden met de natuur. Aan jou de keus, jij kunt jezelf bevrijden en in vrede leven!

*Een andere waarheid over ons virus & De wortel van de angst